Welcome to Dr. Shuhong Chen's Homepage

Dr. Shuhong Chen

Associate Professor of Computer Science, School of Computer Science and Cyber Engineering, Guangzhou University, Guangzhou, China.

Visiting Scholar (Oct. 2018- Oct. 2019), Department of Electrical and Computer Engineering, University of Florida, Gainesville, USA.

Contact
230 West Outer Ring Road
Guangzhou Higher Education Mega Center
Guangzhou, Guangdong Province, China
shuhongchen@gzhu.edu.cn
http://trust.gzhu.edu.cn/faculty/shchen/